Сэрэх ухаанаа дууд...

Ярилцлагын цоморлиг, 2004 он