Монголын хөгжмийн арван хоёр хөрөг

Сонатын Аллегро, 1996 он