"Их тэнгэрийн ивээл" симфони найрал, морин хуурын чуулгад зориулсан удиртгал

2002 он